Contact Print pagina Favorieten
HOMEOVER ONSDIENSTENINSTRUMENTENKLANTENCONTACTNIEUWS
Image1
Raad en daad
De vakantie is voorbij. Na enkele ontspannende vakantieweken zitten wij weer op onze post. De zomermaanden gaven gelegenheid tot bezinning. Waar staan we nu? Doen we nog de goede dingen? Is er nog de lol waarmee het allemaal begonnen is...
>> Lees verder

Zaaien, onderhouden, groeien, oogsten...
Tijdens mijn werk heb ik veel jonge managers begeleid. Ondanks dat ieder de functie op eigen wijze invult, zie ik veel parallellen onderling. De drang om te presteren is doorgaans heel groot; men wil snel goede resultaten boeken...
>> Lees verder

Duurzame inzetbaarheid interim managers
Als interim manager kom je vaak bij bedrijven waar veel aan de hand is. Er is sprake van werkachterstanden, verstoorde relaties of noodzaak tot verandering. Van interim managers wordt verwacht dat zij zich direct in de materie ingraven en snel resultaten boeken...
>> Lees verder

Hulpmiddelen bij ontwikkelen
Tijdens onze coachings- en trainingstrajecten maken we met regelmaat gebruik van instrumenten. Zowel de instrumenten als de manier waarop we ze inzetten zijn kwalitatief van aard. We werken met instrumenten, die hun dienst...
>> Lees verder

"Ik zal het proberen"
Een goeroe raadde zijn studenten aan om drie keer per dag te mediteren. De meeste van zijn volgelingen keken hem ernstig aan. Hun commentaar was bijna gelijkluidend: "Ik zal het proberen."
De goeroe knikte ernstig en terwijl...
>> Lees verder

Talent zoekt ruimte
Als ik vacatureteksten lees, valt mij op dat er van kandidaten zo veel wordt gevraagd. Zij moeten het werk al hebben gedaan. Het liefst tenminste 3 keer en in een omgeving die veel ingewikkelder is, dan de omgeving waar de vacature is...
>> Lees verder

Golfbeweging
Voor iedere Hermeion UPDATE bedenken we van te voren met elkaar een thema. Deze keer hebben we gekozen voor het thema ‘Golf’. Golf staat voor mij symbool voor kracht, energie, uniekheid, cyclus. Maar ieder van ons heeft zijn of haar eigen beelden hierbij...
>> Lees verder

Visie op coaching
Er wordt mij wel eens gevraagd door klanten wat mijn visie is op coaching. Aangezien coachen voor mij net zoiets is als ademhalen, het gaat gewoon vanzelf, moet ik bij zo’n vraag even nadenken. En vrij snel daarna merk ik...
>> Lees verder

Communicatie bij reorganiseren
Een vervelende boodschap moet gebracht worden. Je moet er niet op blijven kauwen. Vervelend nieuws dat anderen aangaat achterhouden, voelt niet goed. En toch doen we het. Telkens opnieuw. Bij reorganisaties bijvoorbeeld, wanneer er gedwongen ontslagen vallen...
>> Lees verder

Bedankt ambassadeurs!
Hoe komen wij aan onze opdrachten? Vaak wordt ons deze vraag gesteld. De opdrachten die wij ontvangen komen voor een groot deel via onze ambassadeurs naar ons toe. Hier zijn we erg blij mee.
Wie zijn eigenlijk onze ambassadeurs...
>> Lees verder

Hogere logica
Een leerling vroeg de zenmeester: "Wilt u ons zeggen wat u onder hogere logica verstaat, waar u zo vaak over spreekt en waarvan u zegt dat we haar wel moeten begrijpen, willen we vorderingen op het spirituele pad maken?" De meester glimlachte...
>> Lees verder

Een reorganisatie is een project
Er is twee kwartalen op rij sprake van economische krimp. Het is officieel: Nederland verkeert in een recessie. De broekriem wordt aangetrokken. Soms moeten er veranderingen worden doorgevoerd, om de bedrijfsvoering gezond te houden...
>> Lees verder

Een uur telt 60 minuten
Time flies when you're having fun. Of is het gewoon dat tijd ‘met het komen der jaren’ sneller lijkt te verstrijken? Hoe dan ook is december een maand om de balans op te maken. Wij hebben een goed jaar achter de rug. Dat stemt positief in een jaar waarin ...
>> Lees verder

De 7 Wetten voor een succesvolle Training
Door alle trainingen die wij de afgelopen jaren hebben verzorgd of zelf hebben gevolgd, zijn we tot de conclusie gekomen dat er een aantal criteria is, dat bepalend is voor het succes van een training. Graag delen we met...
>> Lees verder

Outplacement overbodig?
Tegenwoordig kent iedereen wel iemand die recent is ontslagen. Vergeleken met zo’n 10 jaar geleden, vindt men het ook geen schande meer om dit te delen met anderen. De volgende stap die wat ons betreft gemaakt mag worden,...
>> Lees verder

De wijze poortwachter
In een oude stad hier ver vandaan werkte eens een poortwachter. Iedereen die via de poort de stad in wilde, kwam eerst de poortwachter tegen. Op een dag kwam een vreemdeling bij de stad aan. Hij vroeg aan de wachter: "Hoe zijn de mensen in deze stad...
>> Lees verder

Humor
Niets werkt zo relativerend en bevrijdend als humor. In deze tijd van sombere mediaberichten, is humor een mooi middel tot relativering. En tot luchtigheid. Ik wil daarmee lastige situaties niet wegpoetsen. Niet alles is natuurlijk om te lachen...
>> Lees verder

Intervisie voor managers
Manager worden is een belangrijk carrière doel voor veel (jonge) professionals. Maar Manager zijn blijkt toch niet zo eenvoudig. Al snel zijn er diverse situaties waar je je vooraf geen voorstelling van had kunnen maken....
>> Lees verder

Op huwelijksreis
De zomervakantie van 2011 ligt in het verschiet. Omdat wij (bijna) allemaal schoolgaande kinderen hebben, zitten wij vast aan de verplichte schoolvakanties. Ieder jaar proberen we de vakanties zo op elkaar af te stemmen...
>> Lees verder

Richting
Als wij betrokken worden bij een veranderingstraject, dan letten we in de voorgesprekken altijd extra goed op het taalgebruik. Het woord ‘moeten’ komt veelvuldig voor in deze eerste gesprekken. ‘We moeten af van de hokjesmentaliteit’...
>> Lees verder

Ontwikkelen: “de mens is niet af……”
De mens is niet af, nooit af, is een open project. Hij mag blijven groeien, mag aan zichzelf blijven werken. In essentie is dat, wat we in ons dagelijks leven aan het doen zijn. Accepteren dat een mens niet af is, betekent ook het accepteren van fouten van anderen...
>> Lees verder

Waar klanten ons voor bellen
De onderwerpen waar klanten ons voor bellen, hebben betrekking op drie onderwerpen: coaching, teams en organisatie ontwikkeling. Onderstaand een greep uit de vragen van onze klanten. Wellicht herkent u zich in één of meerdere onderwerpen...
>> Lees verder

Om de tuin…
Één van de sterke punten van mensen is het bezit van ontwikkelde hersenen. Onze hersenen stellen ons in staat om te (be)denken, te creëren en te verbeteren. Maar we zijn tevens zo slim geworden, dat we onszelf vaak te goed...
>> Lees verder

Knutselen of Plannen maken?
Herken je dit? Al doende ben je bezig om telkens een stapje verder te komen in je werk. Je doet gaandeweg je inzichten op zodat je weet wat de volgende stap moet zijn en zet deze vervolgens. En dan komt de vraag: “kun je...
>> Lees verder

Aanstormend talent
Het is al weer enige tijd geleden dat u onze laatste Hermeion UPDATE ontving. Inmiddels is er veel gebeurd: een wereld in reuring, maar ook turbulentie in ons vakgebied. En ons team waarover de nodige nieuwtjes te vertellen zijn natuurlijk...
>> Lees verder

Visie op Intervisie
Het leek een tijdlang in onmin geraakt: Intervisie. Maar niets is minder waar. Steeds vaker zien we intervisiegroepen ontstaan. Zelf maak ik alweer 8 jaar deel uit van een trouwe en leerzame intervisiegroep. Na mijn coachopleiding...
>> Lees verder

HR professionals - Balans in vraag en aanbod
De economie trekt verder aan. Als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verlaten dit jaar 120.000 babyboomers de arbeidsmarkt. De ontgroening zet door. Na enkele jaren van disbalans wordt er in 2011...
>> Lees verder

Bewustzijn
Het woord bewustzijn is een woord wat we momenteel veel horen. In veel gesprekken, ook juist in de gewone alledaagse gesprekken, komt het woord regelmatig aan bod (leuk om eens op te letten). Het is een woord wat je jaren...
>> Lees verder

Start gezamenlijke loopbaantrajecten
Vanwege groot succes starten wij binnenkort weer met gezamenlijke loopbaantrajecten. Voor informatie, onze tarieven en deelname kun je ons bellen via (0345) 545733 of een mail sturen naar info@hermeion.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op...
>> Lees verder

Professionaliseren secretariaat
Regelmatig worden wij benaderd om advies te geven over het professionaliseren van een secretariaat. Vaak ingegeven vanuit de behoefte van een managementteam of directie om werkprocessen, kwaliteit van het werk en klanttevredenheid te verbeteren...
>> Lees verder

Inleiding
Het is hoog tijd voor een nieuwe Update. We hebben weer ons best gedaan er leuke, informatieve artikelen in te zetten.
We brengen u graag op de hoogte van de laatste trend op coachingsgebied: Het E-coachen. Een fenomeen...
>> Lees verder

Gesprekstraining voor managers
Onlangs hebben wij in overleg met een van onze opdrachtgevers voor managers een maatwerkprogramma ingericht rondom de onderwerpen functioneren, beoordelen, selecteren en ziekteverzuim. De trainingsdagen die gedurende het...
>> Lees verder

E-coaching
Een aantal maanden geleden werd ons de vraag gesteld of wij ook E-coachingstrajecten kunnen verzorgen. Wij waren al eerder met E-coaching in aanraking gekomen, maar hadden nog niet de keuze gemaakt of we dit ook als product wilden aanbieden...
>> Lees verder

Bezint eer u aan diversiteit begint…
Na diverse jaren ‘lauwe animo’ krijgen wij de laatste maanden van diverse klanten en prospects veel vragen over het ontwikkelen van diversiteit. Diversiteit lijkt opnieuw een plaats gevonden te hebben op de actuele ontwikkelagenda van bedrijven...
>> Lees verder

U zoekt een HR Professional?
Vorige week kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met een goed bericht. Voor het eerst sinds de zomer van 2008 becijfert het CBS een daling van de werkloosheid. Weliswaar is men terughoudend - ‘Het is te vroeg om te spreken van een omslag’ ...
>> Lees verder

Invalkrachten een zorg? Quick Scan!
Naast een vaste personele bezetting maken veel zorginstellingen frequent gebruik van inval-, uitzend- en vakantiekrachten. Voor kwalitatieve zorg is een snelle en gedegen overdracht aan invalkrachten cruciaal. In de praktijk...
>> Lees verder

Herfst 2009
We staan aan het begin van de herfst. Op het moment dat we dit stukje schrijven, schijnt het zonnetje. Wij hebben zin in het laatste stukje van 2009. De afgelopen maanden hebben we hard moeten werken om onze cijfers met zwarte inkt te blijven schrijven...
>> Lees verder

Samenwerking: geen begin en geen eind!
Binnen teams valt er altijd wel wat te verbeteren. Is het niet de samenwerking dan is het wel de structuur of de procedures en uiteindelijk toch ook weer de samenwerking. Aan dat laatste zit eigenlijk geen begin en geen eind...
>> Lees verder

Reorganisatie? Hoedt u voor: illusoire correlatie
Verbanden worden ten onrechte gelegd, doordat er zeldzame informatie wordt overschat. Het ten onrechte menen dat er een verband bestaat tussen twee variabelen wordt een illusoire correlatie genoemd. Het blijkt dat zeldzame...
>> Lees verder

Website Hermeion vernieuwd
Graag attenderen wij u op de vernieuwde website van Hermeion. De veranderingen aan de website, die begin 2006 werd gelanceerd, hebben plaats gevonden in de structuur en de teksten. Qua uitstraling is de website niet veranderd...
>> Lees verder

Interim managent: ‘alive and kicking’
Afgelopen zomer verschenen er kort na elkaar twee artikelen in de pers. De titel van het eerste artikel luidde: ‘Interim manager is bestand tegen crisis’. Het tweede artikel kopte: ‘Interim-managementmarkt onder druk’. Beide...
>> Lees verder

Spiegeltje spiegeltje aan de wand…
Ieder mens heeft in zijn/haar leven lessen te leren. Iedere situatie of gebeurtenis draagt eraan bij om deze lessen te leren. Zo zal de een situaties tegen komen waarin hem/haar de mogelijkheid geboden wordt te leren om grenzen...
>> Lees verder

Ondernemen is als een auto
Leuk dat u dit leest. Het is al weer even geleden dat wij u voor het laatst informeerden over de ontwikkeling van Hermeion en de dingen waar wij ons mee bezig houden. Dat u dit leest, betekent dat u geïnteresseerd bent in de achtergronden...
>> Lees verder

Individueel outplacement, groepsgewijze mobiliteit
U wist waarschijnlijk al dat de adviseurs van Hermeion veel kennis en ervaring hebben in loopbaanadvies en individueel outplacement. Maar wist u ook dat wij beschikken over unieke kennis en ervaring in het voorbereiden van...
>> Lees verder

Inrichting Klanten Contact Center (KCC)
In 2015 moeten alle gemeenten (443) in Nederland bereikbaar zijn via 1 loket voor alle vragen van burgers en bedrijven. Er wordt zelfs gesproken over een compleet nieuw dienstverleningsconcept, waarbij de vraag van de burger en bedrijven c...
>> Lees verder

Solliciteren op leeftijd
In het kader van loopbaancoaching tref ik regelmatig mensen aan die op latere leeftijd te maken krijgen met ontslag vanwege bijvoorbeeld reorganisatie. Deze mensen zijn vaak jarenlang bij één werkgever in dienst geweest....
>> Lees verder

Klantgericht Werken
In 2009 wordt de telefonisch klantingang van de service afdeling van KPN gereorganiseerd naar een Front- en BackOffice structuur. In aanloop naar deze nieuwe indeling heeft KPN medio 2008 aan Hermeion gevraagd een trainingsprogramma...
>> Lees verder

Het spel om de knikkers
De wereld remt. Het is een rare tijd. Mensen willen wel, maar investeren slechts moeizaam. De kat wordt uit de boom gekeken. Er wordt gewacht, verkend, gesnuffeld. Er wordt vooruit geblikt, maar knopen worden slechts moeizaam gehakt...
>> Lees verder

Groei
Halverwege 2008 staat de ontwikkeling van Hermeion in het teken van onze interne processen en informatie. Dit is nodig gegeven de veelheid van informatie waarmee wij anno 2008 te maken hebben en onze ambitie de komende jaren verder te groeien...
>> Lees verder

Minder HR vacatures?
Volgens cijfers van de Monster Employment Index – een van de maandelijkse barometers van de online arbeidsmarkt – is het aantal vacatures op het gebied van Human Resources (HR) in mei sterk afgenomen. De daling zou opmerkelijk...
>> Lees verder

Sollicitatiedrempel voorbij?!
"Mens en organisatie helpen bij het realiseren van hun eigen koers." Zo hebben we de missie van Hermeion 2,5 jaar geleden omschreven. In deze missie past ook het vraagstuk hoe op koers te komen als je het loopbaantechnisch even niet meer weet...
>> Lees verder

Inzet van een (persoonlijkheids) vragenlijst bij coaching en training
In een coachings- of trainingstraject kan het zinvol zijn om gebruik te maken van een (persoonlijkheids) vragenlijst. Er zijn heel veel vragenlijsten op de markt met velerlei doeleinden. Binnen Hermeion willen we gebruik...
>> Lees verder

Vakantie
Een interessante definitie van vakantie geeft Onno Meijer, namelijk “vakantie is een gedragsaanpassing om stress te ontlopen". Letterlijke afstand helpt. De dagelijkse prikkels zijn er niet, je hoeft je niet in te spannen ze te vermijden...
>> Lees verder

De groei van 2 stagiairs
Wij - Bartol en Bart - zijn momenteel als stagiairs aan het werk bij Hermeion. De stage is voor ons onderdeel van het topclass programma dat wij volgen aan de Hogeschool Utrecht. Onze hoofdtaak is de selectie van een CRM...
>> Lees verder

De tijd tikt weg...
Toen de eerste letters voor het eerste artikel voor de eerste Update 2008 op papier kwamen, was het begin januari. De tekst ging over een goed begin van het nieuwe jaar. Aangezien het inmiddels al begin februari is, zijn...
>> Lees verder

Pubers!
Pubers? Een artikel over Pubers in de Update? Nee, geen artikel, wel was er een televisieprogramma over pubers waar Hermeion aan heeft meegewerkt. In december 2007 hebben leerlingen van een middelbare school in Culemborg...
>> Lees verder

80% van de directeuren
80% van de directeuren denkt, dat hun organisatie excellente klantenservice biedt, 8% van hun klanten is het daarmee eens.Slechts 29% van uw medewerkers werkt met passie en diepgaande connectie met uw organisatie. 54% van uw medewerkers zit neutraal in hun werk ...
>> Lees verder

Coachingsgesprek!
Coaching wordt steeds vaker als instrument ingezet bij persoonlijke en teamontwikkeling. Vaak kiezen bedrijven er bewust voor om hier externe coaches bij te betrekken. In toenemende mate kiezen organisaties in Midden Nederland...
>> Lees verder

Kiezen en Doen! – een jaar later…
Ik kan er niets aan doen, ik heb er even bij stilgestaan. Speelde ik een jaar geleden met de gedachte om zelfstandig werk te combineren met een parttime baan in loondienst, een jaar later ben ik 100% voor mijn eigen bureau aan de slag...
>> Lees verder

Startende P&O’er moeilijk aan de bak
Vandaag las ik dat starters met een hbo-diploma Personeel en Arbeid het moeilijk vinden om een passende baan te vinden in P&O. Ik vond direct wat van dit artikel. Nog voor ik het inhoudelijk gelezen had. En ook nadat ik de...
>> Lees verder

Nieuwe Hermeion-bedrijfsinformatie
Een kakelvers nieuwtje en binnenkort ook vers van de pers. De ontwerpen van de nieuwe Hermeion Factsheets zijn gereed. Op het moment van schrijven gaan de stukken ter perse bij de drukker. Natuurlijk communiceerden wij onze diensten en werkwijze reeds op schrift...
>> Lees verder

Tennisprogramma
Ook zo’n beroerde service? Jarenlang heb ik ermee getobd. De meeste services waren wel in. Daar was dan ook alles mee gezegd.
Van diverse kanten kreeg ik aanwijzingen, binnen of buiten de les. Minder hoog opgooien, meer...
>> Lees verder

Doorverbinden
“When God created the salesman and needed a punishment, he invented the cold call”. In zijn boek Toppers & Tobbers weet Frank van Leer het haarscherp te benoemen. Wat je allemaal moet doen om 10 nieuwe deals te verwerven,...
>> Lees verder

Wat kandidaten hebben opgemerkt
“Van alle werving & selectie bureaus waarmee ik gesproken heb – en dat zijn er heel wat – zijn er twee die me in positieve zin zijn bijgebleven. Jullie zijn één van deze bureaus”. Wij zijn erg blij met deze feedback. Hieruit...
>> Lees verder

Kiezen en Doen! – het vervolg
De fase van ‘Kiezen’ voorbij ben ik nu aan het ‘Doen’. Daar was ik natuurlijk al mee bezig, maar het voelt ineens wel heel anders. Officiëler. Dwingender. Zoiets.
Het is augustus 2007 en ik zit thuis achter mijn pc mijn facturen in te boeken...
>> Lees verder

Bekijk hier onze laatste vacatures
Meldt u aan voor Update via ons contactformulier.

Om terug te keren naar het overzicht met algemeen nieuws, klik hier .

Algemene Voorwaarden · Disclaimer
Privacy statement · 2015 © Hermeion

"