Contact Print pagina Favorieten
HOMEOVER ONSDIENSTENINSTRUMENTENKLANTENCONTACTNIEUWS
Image1
Hermeion respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door u wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens ter uitvoering van de diensten waarvan u gebruik wenst te maken. In dit kader worden uw gegevens (geanonimiseerd) verstrekt aan mogelijke werk- cq opdrachtgevers. Behoudens een wettelijke verplichting en de hiervoor beschreven werkzaamheden zullen uw gegevens niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze website geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van onze website. Uw persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en dus kan uw persoonlijk gebruik daaruit niet worden afgeleid.

Om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten maken we ook gebruik van de door u verstrekte gegevens. Indien u dit niet op prijs stelt, kunt u dit via het contactformulier op onze site, via info@hermeion.nl of per post aan ons kenbaar maken.

Als u nog vragen heeft over ons privacyreglement, neemt u dan vooral contact met ons op.

Bekijk hier onze laatste vacatures

Algemene Voorwaarden · Disclaimer
Privacy statement · 2015 © Hermeion

"