Contact Print pagina Favorieten
HOMEOVER ONSDIENSTENINSTRUMENTENKLANTENCONTACTNIEUWS
Image1
Hoe gelukkig zijn zzp’ers eigenlijk?
Zzp’ers, je weet wel: thuiskappers, designers en yuccies. Ze bepalen zelf hun werkuren, hebben geen last van een vervelende baas en zien nog eens wat van de wereld. Ze werken echter ook vaak alleen, hebben soms moeite met ‘nee’ zeggen en moeten elke dag opnieuw ergens discipline vandaan halen om te gaan werken. Hoe goed hebben zzp’ers het nu eigenlijk?

Wie zijn die zzp’ers?
Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp) in Nederland neemt hard toe. Inmiddels is 12 procent van de beroepsbevolking zzp’er. Dat zijn er ruim een miljoen in 2015. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaf afgelopen week zelfs aan hoogst verbaasd te zijn over het aantal zzp’ers in ons land. Het zijn namelijk lang niet alleen Randstedelijke, koffiedrinkende creatievelingen. Zo werkt een groot deel van de mensen in de bouw bijvoorbeeld zelfstandig en groeit ook het aantal zelfstandigen in de zorg hard.

Hebben ze genoeg werk?
Waar het aantal uren dat werknemers werken over het algemeen vastligt in een contract, moeten zzp’ers zelf voor opdrachten en werkuren zorgen. En dat kan nog wel eens lastig zijn. Er wordt dus weliswaar niet altijd van negen tot vijf gewerkt: zzp’ers geven beduidend vaker aan meer uren te willen maken.

Daar staat echter wél weer tegenover dat zzp’ers over het algemeen tevredener zijn over het werk dat ze doen dan vaste werknemers. Zo is 27 procent zeer tevreden over hun werk, tegenover 17 procent van de werknemers.

Hoeveel verdienen ze?
Tussen 2008 en 2012 daalde het inkomen van zelfstandigen sterker dan dat van werknemers. Het inkomen van zzp’ers bleek simpelweg gevoeliger voor de economische crisis. Zzp’ers vallen daarentegen wel vaker in de hogere inkomensgroepen dan werknemers, waardoor het inkomen over de gehele linie hoger ligt. In de commerciële dienstverlening hebben zelfstandigen gemiddeld het hoogste inkomen.

Zijn ze gelukkig?
Maar zijn ze nou echt gelukkig? Dat ligt er maar aan. Volgens een rapport dat gemaakt werd in opdracht van het ministerie van Financiën kiest 75 procent van de zzp’ers vrijwillig voor de zelfstandigheid. Het merendeel van de zzp’ers kiest dus bewust voor meer vrijheid. Maar er wordt ook vaak gewaarschuwd voor ‘schijnzelfstandigheid’. Een groep die veel kleiner is, zo’n 10 procent van de zzp’ers, zag een negatieve aanleiding om zzp’er te worden. Dreigende werkeloosheid kan bijvoorbeeld een negatieve drijfveer zijn om zelfstandig aan het werk te gaan.

BRON: NRCQ.nl | 16 november 2015

___________________


>> Terug naar het overzicht
Bekijk hier onze laatste vacatures

Hermeion UPDATE

Vier keer per jaar verschijnt Hermeion UPDATE , de digitale nieuwsbrief van Hermeion. Via ons contactformulier kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren.

Lees oude artikelen in het UPDATE Archief .

Algemene Voorwaarden · Disclaimer
Privacy statement · 2015 © Hermeion

"