Contact Print pagina Favorieten
HOMEOVER ONSDIENSTENINSTRUMENTENKLANTENCONTACTNIEUWS
Image1
‘Kloof tussen vast en flex moet kleiner’
De arbeidsmarkt is sterk in beweging. Flex komt op, het belang van de cao neemt af. Maatwerk wordt dus belangrijker. Het Financieele Dagblad gaat op zoek naar de spanningsvelden en de oplossingen. Eerder gaven hoogleraar arbeidsrecht Ton Wilthagen, CNV-voorman Maurice Limmen en Randstad-directeuren Chris Heutink en Marjolein ten Hoonte hun visie.

Pleidooien om tot een fatsoenlijke basisregeling te komen voor alle werkenden in Nederland zou je verwachten uit de kring van de politiek of van de kant van de vakbonden. Dat is dit keer anders. Werkgeversvereniging AWVN grijpt de opkomst van flexwerk aan voor een pleidooi voor een 'bodem onder de prijs van arbeid.'

'Wij moeten het niet hebben en niet willen hebben van goedkope pulpproducten om internationaal mee te concurreren', zegt algemeen directeur Harry van de Kraats van de AWVN, 'Het is niet in het belang van Nederland als mensen onder een bepaald bestaansminimum zakken. Dat is ook niet goed voor het investeringsklimaat, voor onze internationale concurrentiepositie. We hebben een goede arbeidsmarkt nodig die mensen een behoorlijke zekerheid biedt, goed onderwijs en daarnaast blijft het van belang dat de kosten op arbeid omlaag gaan.'

Van de Kraats stelt, net als vele anderen, vast dat er op de arbeidsmarkt een forse kloof is ontstaan tussen mensen met een vast en flexibel arbeidscontract. Die kloof moet kleiner worden met behulp van een verplichte verzekering, voor zowel zzp'er als werknemer. Dat de zzp-tarieven daardoor stijgen, neemt hij voor lief: 'Het is kortzichtig als bedrijven denken dankzij flex lekker goedkoop arbeid te hebben ingekocht. Dat is op langere termijn een onhoudbaar model.'

> Wat zou er deel moeten uitmaken van een basisregeling?

'We hebben nu als startpunt voorgesteld tot een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werknemers te komen, ook voor de zzp'er. De lobby voor dit idee verloopt zeker in de politiek goed. VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks zien er allemaal wel wat in. Het resultaat zou wel eens kunnen zijn dat de verplichting alleen gaat gelden voor de onderkant van de arbeidsmarkt, en dat minder kwetsbare groepen boven een bepaald inkomen worden vrijgelaten.'

'Daarnaast vinden we dat een verantwoordelijke werkgever ook afspraken moet willen maken over zaken als mantelzorg, over werk voor allochtonen, over hoe je mensen aan het werk houdt.'

> Hoe komt het dat dit voorstel van de kant van het AWVN komt?

'Misschien is dat voor sommigen verrassend. Wij reageren proactief, misschien op dit moment proactiever dan andere betrokkenen.'

> VNO-NCW toonde aanvankelijk weinig enthousiasme. Zzp'ers, die toch voor vrijheid op de arbeidsmarkt kiezen, krijgen een verplichting opgelegd.

'Natuurlijk ligt dat gevoelig, maar ook VNO-voorzitter Hans de Boer zei recent dat hij er wel iets in ziet. En minister Asscher voelt er wel voor om langs deze weg de kloof tussen flex en vast te verkleinen.'

> De FNV is niet enthousiast omdat een basisregeling impliciet betekent dat het vangnet voor een grote groep oudere, hoger betaalde medewerkers veel minder stevig wordt. Lasten verschuiven van werkgever naar werknemer, en zij krijgen een grote financiële klap.

'Dat klopt, het is ook een herverdelingsvraagstuk. In bredere zin zie je dat de bonden, en dan vooral FNV, zich daartegen verzetten. Die weerstand merken wij ook aan de cao-tafels, waar werkgevers proberen ontziemaatregelen en extra verlofdagen voor ouderen af te bouwen. Ik snap die reflex van het verzet daartegen, maar het is echt noodzakelijk om de trend tegen te gaan dat oudere werknemers snel duurder worden door enerzijds automatische loongroei, en anderzijds steeds minder werkdagen. Dat systeem is bedacht in een tijd toen mensen stopten op hun 55ste, maar is onhoudbaar met een pensioenleeftijd van 67.

‘Misschien moeten we voor dat beladen woord “demotie”
iets anders verzinnen’

Ik pleit voor nieuwe regelingen voor ouderen. Ga om de paar jaar met oudere werknemers om de tafel zitten en kijk wat ze nog goed kunnen en wat niet. Ik kan me best voorstellen dat iemand van 55 jaar moeite heeft met een ploegendienst. Speel daar dan met beleid op in.

En dan is meer differentiatie in de loonvorming inderdaad noodzakelijk, ook tussen sectoren. Een middelgroot metaalbedrijf dat voor de export produceert, zal vermoedelijk meer loon kunnen betalen dan een klein metaalbedrijf dat het moet hebben van de zwakke binnenlandse economie. Misschien moeten we voor dat beladen woord "demotie" eens iets anders verzinnen.'

> We moeten accepteren dat de verschillen tussen cao's steeds groter worden?

'Ja. Bonden denken dat ze de arbeidsmarkt nog steeds naar hun hand kunnen zetten en minister Asscher heeft ook die neiging, maar dat is niet realistisch. In zijn algemeenheid zeggen we dat we met elkaar de cao's moeten durven verbouwen. Daarbij moet de overheid geen grote rol meer spelen. Die is er om de randvoorwaarden te stellen, bijvoorbeeld via zo'n basisverzekering en via lagere lasten op arbeid. Wij vinden dat het cao-overleg een zaak dient te zijn van goed overleg van werkgevers en werknemers.'

BRON: FD.nl | 20 mei 2015
___________________


>> Terug naar het overzicht
Bekijk hier onze laatste vacatures

Hermeion UPDATE

Vier keer per jaar verschijnt Hermeion UPDATE , de digitale nieuwsbrief van Hermeion. Via ons contactformulier kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren.

Lees oude artikelen in het UPDATE Archief .

Algemene Voorwaarden · Disclaimer
Privacy statement · 2015 © Hermeion

"