Contact Print pagina Favorieten
HOMEOVER ONSDIENSTENINSTRUMENTENKLANTENCONTACTNIEUWS
Image1
Vernietigend oordeel over wantoestanden wooncorporaties
De parlementaire commissie die onderzoek heeft verricht naar misstanden bij woningcorporaties, is 'verbaasd, geschokt en verontrust' door wat ze aantrof. Haar vandaag verschenen eindrapport spreekt een vernietigend oordeel uit over wanbestuur, ernstig financieel mismanagement en zelfverrijking.

De commissie laakt in het rapport 'Ver van huis' het ontbreken van een 'moreel kompas' bij een aantal bestuurders. In de gevallen die werden onderzocht, leidde dat tot 'doorgeslagen ambities en zonnekoninggedrag, resulterend in megalomane projecten, speculatieve vastgoed- en grondtransacties, creatief boekhouden, zelfverrijking of zelfs frauduleus handelen'.

De omvang van de schade zal nooit precies zijn vast te stellen, maar moet vele miljarden euro’s bedragen. Uiteindelijk moet dat geld, via huurverhogingen en belastingmaatregelen, door de huurders worden opgebracht.

Bestuurders en commissarissen van de onderzochte corporaties hebben 'soms op grove wijze gefaald en het in hen gestelde maatschappelijke vertrouwen beschaamd'. 'Het steekt', schrijft de commissie, dat het hen ontbreekt aan 'kritische zelfreflectie' en dat ze proberen 'hun verantwoordelijkheid op anderen af te schuiven'.

De schuld wordt niet uitsluitend bij de corporaties gelegd. Ook toezichthouders en de branchevereniging verzuimden tijdig aan de bel te trekken. Ook politici treft blaam. In 2005 hield de Tweede Kamer al eens een parlementair onderzoek naar misstanden bij woningcorporaties. De uitkomst was schokkend, maar er werd niets mee gedaan. Ook ministers hielden zich nauwelijks bezig met de problemen rond de sociale huurwoningen. Dat heeft de problemen 'vergroot of mede veroorzaakt', schrijft de commissie. Banken schoten bovendien tekort door risicovolle beleggingen 'actief en soms agressief' te promoten.

Het onderzoek heeft bij de commissie, die onder leiding stond van Tweede Kamerlid Roland van Vliet, de vraag opgeroepen of woningcorporaties überhaupt functioneren. Er zijn geen 'heldere doelen en normen', staat in het verslag. Of corporaties 'doelmatig prestaties leveren', is eigenlijk nauwelijks vast te stellen.

In de 18 aanbevelingen die de commissie doet, staat dat woningcorporaties kleiner moeten worden, zich beperken tot hun eigenlijke taak en zich niet meer met commerciële nevenactiviteiten zouden moeten bezighouden. Het toezicht moet drastisch verbeteren. Er is een cultuuromslag nodig en op termijn moet het stelsel misschien radicaal veranderen. Ook moet het in de toekomst makkelijker worden om bestuurders van corporaties te schorsen of te ontslaan als ze er een potje van maken.

Een andere aanbeveling in het rapport is dat het kabinet en de corporaties zelf zich sterker moeten richten op het vermijden van fraude. Wie zich daaraan toch schuldig maakt, moet bovendien vaker strafrechtelijk worden vervolgd.

BRON: RTL Nieuws | 30 oktober 2014

___________________


>> Terug naar het overzicht
Bekijk hier onze laatste vacatures

Hermeion UPDATE

Vier keer per jaar verschijnt Hermeion UPDATE , de digitale nieuwsbrief van Hermeion. Via ons contactformulier kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren.

Lees oude artikelen in het UPDATE Archief .

Algemene Voorwaarden · Disclaimer
Privacy statement · 2015 © Hermeion

"