Contact Print pagina Favorieten
HOMEOVER ONSDIENSTENINSTRUMENTENKLANTENCONTACTNIEUWS
Image1
Kabinet zet rem op wildgroei aan zzp'ers
Het kabinet ontwikkelt plannen om de groei van het aantal zzp'ers in te dammen: fiscale faciliteiten als de belastingaftrek voor zelfstandigen moeten verdwijnen en voor werkgevers wordt het minder aantrekkelijk om zzp’ers in te huren.

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp) groeit hard. Van 632.000 in 2009 naar 800.000 dit jaar en bij ongewijzigd beleid naar één miljoen in 2020. Daardoor stijgen ook de kosten voor de schatkist: zzp'ers maken gebruik van fiscale faciliteiten als de zelfstandigen- en startersaftrek, en de winstvrijstelling voor het midden- en kleinbedrijf. Omdat zelfstandigen minder belasting betalen dan werknemers, maar wel beroep doen op een deel van de sociale zekerheid, is de angst dat zij het stelsel steeds meer ‘uithollen’.
‘De discussie over zzp’ers is politiek bepaald. Er is al een conclusie en daar moet bewijs bij worden gezocht’

Zelfstandigenaftrek zit Den Haag dwars
De ministeries van Sociale Zaken, Algemene Zaken, Financiën en Economische Zaken onderzoeken daarom de positie van de zzp’er in de samenleving en komen rond 1 december met eerste resultaten en beleidsvoorstellen. Van betrokkenen bij het onderzoek en uit onderzoeksstukken in handen van het FD valt nu al af te leiden welke richting het kabinet op denkt.

Zogeheten ondernemersfaciliteiten moeten worden afgebouwd om zzp-schap te ontmoedigen. Met name de zelfstandigenaftrek, die de overheid jaarlijks €1,8 mrd kost, zit Den Haag dwars. ‘Het lijkt of de conclusie van het onderzoek al vaststaat en dat er nu redenen worden verzonnen‘, zegt een bron. Zzp’ers hoeven over de eerste €7280 die ze verdienen geen belasting te betalen.

'Te veel in de watten gelegd'
Ook de startersaftrek moet op de schop en de mkb-winstvrijstelling staat ter discussie, zo zeggen bronnen tegen het FD. Door deze combinatie betalen veel eenpitters nauwelijks belasting over de eerste €24.000 die ze verdienen in een jaar. Het kabinet kan niet rekenen op politieke steun van gedoogpartij D66 voor het opheffen van de faciliteiten. Een instituut als het Centraal Planbureau pleit er echter al langer voor. Ook de Commissie-van Dijkhuizen adviseerde in 2012 om de zelfstandigenaftrek af te schaffen en de mkb-winstvrijstelling te verlagen. 'Zelfstandigen worden te veel in de watten gelegd', verduidelijkt lid van de commissie en fiscalist Peter Kavelaars.

Het kabinet probeert het aantal zzp'ers ook terug te dringen door het voor werkgevers minder gunstig te maken om een zelfstandige in te huren. Dat wil Financiën bereiken met een opvolger van de VAR-verklaring, een 'verklaring arbeidsrelatie' die zzp'ers aanvragen bij de Belastingdienst om aan te tonen dat ze daadwerkelijk zelfstandige zijn.

Forse naheffing
Als de 'Beschikking geen loonheffingen' er vermoedelijk in de eerste helft van 2015 als opvolger van de VAR komt, krijgt de opdrachtgever meer verantwoordelijkheid. Hij moet controleren of de zzp'er wel de juiste gegevens over zijn opdrachtgevers en afdrachten aanlevert. Heeft de zzp’er maar één opdrachtgever dan is hij ‘schijnzelfstandige’ en hoort hij loonbelasting af te dragen. Als de Belastingdienst daar achter komt, kan de opdrachtgever een forse naheffing tegemoet zien. Dit risico willen bedrijven mijden.

Financiën wil in een reactie niet vooruit lopen op de resultaten van het onderzoek en zegt dat het fiscale beleid voor zzp'ers wordt meegenomen in de herziening van het belastingstelsel.

BRON: FD | 28 oktober 2014
___________________


>> Terug naar het overzicht
Bekijk hier onze laatste vacatures

Hermeion UPDATE

Vier keer per jaar verschijnt Hermeion UPDATE , de digitale nieuwsbrief van Hermeion. Via ons contactformulier kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren.

Lees oude artikelen in het UPDATE Archief .

Algemene Voorwaarden · Disclaimer
Privacy statement · 2015 © Hermeion

"