Contact Print pagina Favorieten
HOMEOVER ONSDIENSTENINSTRUMENTENKLANTENCONTACTNIEUWS
Image1
Oorzaken en gevolgen van werkstress
Werkstress is lange tijd in de doofpot gestopt. In het bedrijfsleven was het taboe want stress was daar ‘iets voor zwakke mensen’. Dat beeld is veranderd. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van werkstress?
Oorzaken en gevolgen van werkstress Foto: StockXchng

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar werkstress. Het blijkt dat 90 procent van de werknemers wel eens stress ervaart.

Wat is werkstress?
Mensen ervaren stress door externe druk die er op ze wordt uitgevoerd. Daardoor ontstaat er spanning en het lichaam reageert daar zo adequaat mogelijk op. Maar als stress langdurig of te vaak optreedt, wordt de gezonde stressreactie ongezond. Ons lichaam kan niet blijvend reageren op situaties die stress veroorzaken. De energie en de reserves van het lichaam raken uitgeput en de weerstand breekt. Stress in of door de werksituatie noemen we werkstress.

Oorzaken
De oorzaken van werkstress hebben te maken met werkstressoren die de zwaarte van het werk bepalen. Werkstress treedt bijvoorbeeld op als de eisen en kenmerken van de werksituatie en de capaciteiten en behoeften van medewerkers slecht op elkaar zijn afgestemd. De inhoud van het werk en de manier waarop iemand het werk moet uitvoeren is een van die werkstressoren. Een andere is ar­beids­omstan­dighe­den: in welke situatie moet iemand werken. Arbeids­ver­houdingen is er ook een: sfeer, col­legialiteit en invloed. Belo­ning, perspec­tieven en werktijd re­ge­ling vallen onder de werkstressor arbeids­voor­waarden.

Arbeidsomstandigheden:
fysiek belastende factoren: langdurige of zware belasting (bijvoorbeeld zware lasten tillen)omgevingsfactoren: blootstelling aan geluid en aan chemische stoffenpsychosociaal belastende factoren: werkdruk, pesten op het werk, werkzekerheid

Gevolgen
Het gevolg van werkstress is dat je productiviteit, mo­ti­vatie en weerbaarheid vermin­deren. Je hebt het gevoel dat je het werk nog net of net niet aankunt. Wanneer je ook nog eens last krijgt van lichame­lijke en psychische klachten, is de kans groot dat je je ziek meldt. Werkstress heeft niet alleen gevolgen voor de medewerker. Het heeft ook effect op de organisatie en kan de bedrijfsdoelstellingen "in gevaar" brengen. De gevolgen van werkstress verschillen per afdeling of functie. Gevolgen zijn bijvoorbeeld:

ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheidverloop onder medewerkersslechter functioneren van medewerkersconflicten op de werkvloer en een slechte werksfeerverminderde productie en kwaliteitverminderde slagvaardigheid van het bedrijf

Is werkstress altijd slecht?
edewerkers presteren goed in een stimulerende en uitdagende omgeving waarin de werklast past bij hun kennis en capaciteiten. Een bepaalde mate van spanning en uitdaging is dus nodig om optimaal te kunnen presteren. Maar wanneer de werkdruk langdurig te hoog is, ontstaat er een negatief effect. Dit is ook het geval als de capaciteit van medewerkers onvoldoende benut wordt en als ze zich onvoldoende gewaardeerd voelen. Daarom is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen belasting die leidt tot efficiënt en productief gedrag en belasting die leidt tot verminderd welzijn en verhoogde gezondheidsrisico's.

BRON: P&Oactueel | 24 september 2014
___________________


>> Terug naar het overzicht
Bekijk hier onze laatste vacatures

Hermeion UPDATE

Vier keer per jaar verschijnt Hermeion UPDATE , de digitale nieuwsbrief van Hermeion. Via ons contactformulier kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren.

Lees oude artikelen in het UPDATE Archief .

Algemene Voorwaarden · Disclaimer
Privacy statement · 2015 © Hermeion

"