Contact Print pagina Favorieten
HOMEOVER ONSDIENSTENINSTRUMENTENKLANTENCONTACTNIEUWS
Image1
Werkgevers minder pessimistisch over werkgelegenheid
Werkgevers in Nederland zijn minder somber over de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2013 dan over het eerste kwartaal het geval was. Dat blijkt uit cijfers uit de Arbeidsmarktbarometer van Manpower. Desalniettemin laat de barometer voor de vierde achtereenvolgende keer een negatief beeld zien.

Met name werkgevers in de publieke sector verwachten een krimpende werkgelegenheid voor het komende kwartaal. Een opmerkelijke uitzondering is de zakelijke dienstverlening waar de verwachtingen van werkgevers voor het eerst sinds kwartaal 1 van 2012 weer voorzichtig positief zijn. Hoopgevend is het beeld in de industrie. Hoewel ook werkgevers in deze sector nog steeds overwegend verwachten te krimpen, is het sentiment aanmerkelijk minder donker dan bij de verwachtingen voor kwartaal 1 van dit jaar het geval was.

Regionaal
Het netto werkgelegenheidscijfer komt uit op -3%, tegen -8% vorig kwartaal en 0% een jaar geleden. De cijfers laten in vrijwel geheel Nederland nog steeds negatieve verwachtingen zien ten aanzien van de omvang van het personeelsbestand. West-Nederland is echter aanmerkelijk minder pessimistisch vergeleken met het vorige kwartaal (van -9% naar -1%) en onveranderd ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Dat beeld loopt parallel aan het verbeterde beeld in de zakelijke dienstverlening (van -1% in Q1 2013 naar +4% nu). Zuid-Nederland laat een verbetering zien van -8% naar -4% (Q2 t.o.v. Q1). Dat beeld loopt weer parallel aan de minder sombere verwachtingen in de industrie. Veel (maak-)industrie is in het zuiden geconcentreerd en in die sector verbetert het beeld van -12% naar -4%. In Noord-Nederland wijzigt het beeld zich nauwelijks ten opzichte van het neutrale beeld in het vorige kwartaal (van 0% naar +1%) en in Oost-Nederland is men uitgesproken negatief (-9%).

Bouw somber
Vrijwel alle sectoren laten verwachtingen zien die duiden op een verdere krimp van de werkgelegenheid. De Bouwsector blijft uitgesproken somber met -7% (was al -8% in Q1 2013). Ook de publieke sector (waarin ook de zorg is begrepen) geeft duidelijk aan dat er minder arbeidsplaatsen zullen zijn het komend kwartaal. Opvallend blijven de verwachtingen in de sector Nutsbedrijven. Deze sector lijkt de economische tegenwind moeiteloos te doorstaan met een positieve prognose van 7%. Het cijfer in deze sector is al sinds 2010 onveranderd positief.


BRON: HRpraktijk | 12 maart 2013
___________________


>> Terug naar het overzicht
Bekijk hier onze laatste vacatures

Hermeion UPDATE

Vier keer per jaar verschijnt Hermeion UPDATE , de digitale nieuwsbrief van Hermeion. Via ons contactformulier kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren.

Lees oude artikelen in het UPDATE Archief .

Algemene Voorwaarden · Disclaimer
Privacy statement · 2015 © Hermeion

"