Contact Print pagina Favorieten
HOMEOVER ONSDIENSTENINSTRUMENTENKLANTENCONTACTNIEUWS
Image1
Ondernemers, de nieuwe helden
ABCOUDE - Europa heeft de komende jaren hard meer ondernemers nodig om economisch niet verder af te glijden. Vice-voorzitter Antonio Tajani van de Europese Commissie noemt ondernemers zelfs ‘de helden van deze tijd’. Er zijn er echter steeds minder van. Een uitgebreid actieplan moet jonge ondernemers in het zadel helpen. Ook moeten failliete ondernemers een faire tweede kans krijgen.

 • Angst voor faillissement houdt mensen tegen
 • Europese markt voor microfinanciering
 • Bedrijfsoverdracht wordt makkelijker

Nieuwe bedrijven, in het bijzonder mkb-bedrijven, scheppen de meeste nieuwe banen in Europa, namelijk vier miljoen per jaar. Gezien de oplopende werkloosheid in Europa is het dus zaak om ondernemen te stimuleren. Tajani beoogt een radicale verandering teweeg te brengen in de ondernemingscultuur in Europa.

Tajani: "Laten we duidelijk zijn: meer ondernemers betekent meer banen, meer innovatie en meer concurrentievermogen. Ondernemerschap is de krachtigste motor voor economische groei in de economische geschiedenis.”. Het aantal mensen dat een eigen bedrijf wil wordt echter steeds minder, blijkt ook uit de Eurobarometer ondernemerschap 2012. De laatste drie jaar is het aandeel van de EU-burgers dat een eigen bedrijf wil, gedaald van 45 tot 37 procent. In Nederland heeft ongeveer een op de drie de ambitie om zelfstandig ondernemer te worden. Ter vergelijking: in Turkije hebben vier op de vijf mensen die ambitie.

Angst
De angst voor faillissement is een van de grootste obstakels voor veel Europeanen (gemiddeld 43 procent) om een bedrijf te starten, zo blijkt uit onderzoek.

33 procent noemt ook het risico van onregelmatige inkomsten. Overigens zijn de verschillen per land fors. Spanje is het enige land waar een meerderheid van de mensen (55 procent) zegt dat ze het risico van het verliezen van hun huis of eigendom vrezen; slechts 12 procent zegt dit in Cyprus.

Plan van aanpak
Het Europese plan, dat loopt tot 2020, omvat maatregelen op een aantal fronten:

 • Toegang tot financiering
  De Commissie wil een Europese markt voor microfinanciering creëren en de belastingstructuren vereenvoudigen.
 • Steun
  Steun in de eerste jaren (onder meer door coaching) aangezien ongeveer 50 procent van de ondernemingen de eerste vijf jaar niet overleeft.
 • ICT
  Mkb-bedrijven groeien twee tot drie keer sneller wanneer zij gebruik maken van ICT. Intensievere steun voor op het web gebaseerde start-ups.
 • Bedrijfsoverdracht
  Elk jaar worden in Europa ongeveer 450.000 bedrijven met 2 miljoen werknemers aan nieuwe eigenaars overgedragen. Dat heeft naar schatting de teloorgang van 150.000 bedrijven en 600.000 banen tot gevolg. De Commissie wil belemmeringen voor grensoverschrijdende bedrijfsoverdrachten opheffen.
 • Tweede kans
  Failliete ondernemers moet een tweede kans worden gegund. De overgrote meerderheid (96 procent) van de faillissementen is toe te schrijven aan een opeenvolging van late betalingen of andere praktische problemen. Wie voor de tweede keer een bedrijf opricht, heeft echter meer succes. De Commissie heeft voorgesteld om de klemtoon niet langer te leggen op liquidatie, maar om ondernemingen te helpen hun financiële problemen op te lossen
 • Minder administratie
  Administratieve vereenvoudiging: de Commissie zal zich ook in de toekomst krachtdadig blijven inzetten om de regeldruk te verminderen.


BRON: BC.nl | 16 januari 2013
___________________


>> Terug naar het overzicht
Bekijk hier onze laatste vacatures

Hermeion UPDATE

Vier keer per jaar verschijnt Hermeion UPDATE , de digitale nieuwsbrief van Hermeion. Via ons contactformulier kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren.

Lees oude artikelen in het UPDATE Archief .

Algemene Voorwaarden · Disclaimer
Privacy statement · 2015 © Hermeion

"