Contact Print pagina Favorieten
HOMEOVER ONSDIENSTENINSTRUMENTENKLANTENCONTACTNIEUWS
Image1
‘Ga terug naar de menselijke maat’
Organisaties moeten de mens weer centraal stellen, in plaats van processen. Verschillende veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om een omkeer van de traditionele organisatievorm. Dat schrijft Anke Wiersma van Syntens Innovatiecentrum in een whitepaper voor Adecco MKB.

Volgens Wiersma staan we aan de vooravond van een nieuw tijdperk. In veel organisaties is de laatste fase van de productie-economie uit de 19de eeuw nog te zien, waarin de klok bepaalt wanneer we ons inzetten voor de baas, de procedures hoe we dat doen en ons contract hoezeer we ons inzetten. De organisatievorm is achterhaald en de kosten daarvan zijn hoog: ‘Creativiteit en innovatie zijn georganiseerd binnen een aparte afdeling met aparte mensen: de afdelingen R&D en Marketing. Leiderschap is een hiërarchische functie. Bureaucratie, hoog verloop en langdurig verzuim kosten miljarden.’
En dat terwijl de eerste contouren van het transformatietijdperk zichtbaar worden. Daarin staat de mens centraal, is creativiteit de toegevoegde waarde en talentontwikkeling de belangrijkste voorwaarde. Volgens Wiersma is organisatie-innovatie de grote uitdaging in de overgangsfase tussen deze twee tijdperken: ‘Bij organisaties ligt de opdracht om creativiteit, ondernemerschap en vakmanschap te stimuleren. Niet Het Nieuwe Werken is lastig, maar het loslaten van oude patronen die zo sterk in ons verankerd zijn. Organisaties staan voor de uitdaging om echt anders te gaan werken en te transformeren om binnen de ‘nieuwe ordening’ te floreren. Het is van vitaal belang dat we anders gaan organiseren en potentieel talent anders gaan aanboren.’

Cultuur
Cultuur is er verantwoordelijk voor dat 70 procent van de reorganisaties mislukken, schrijft Wiersma. Het zo-doen-wij-dat-hier zorgt er voor dat er minder veranderingen slagen dan gewenst. Daarom is het belangrijk om je als organisatie van cultuur bewust te zijn. “Culture is not one of the things a CEO does, it’s all he should do”, citeert Wiersma de oud-CEO van IMB Lou Gerstner.
Binnen organisaties worden meerdere culturen en generaties verenigd. Maar tegelijkertijd is er maar weinig ruimte voor diversiteit. Er is pluriformiteit nodig om creatieve oplossingen te bedenken, maar in de praktijk wordt iedereen gelijk behandeld en gelden voor iedereen dezelfde regels. ‘Dat lijkt allemaal heel eerlijk, maar gezien de unieke behoeften van creatieve medewerkers en hun unieke ambities, leidt het niet tot de gewenste cultuur en zeker niet tot het gewenste resultaat. Cultuur biedt de mogelijkheid om die noodzakelijke pluriformiteit een kans te geven. De uitdaging ligt erin de samenhang voor het bedrijf te vinden op waarden en te zorgen dat de financiële waarden, de werkgeverswaarden en stakeholderswaarden in balans zijn.’

Inspirerende voorbeelden
In het whitepaper staan verschillende inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Zo ook in het hoofdstuk over leiderschap, dat oproept tot een andere vorm van leiderschap zonder het leiderschap zelf overbodig te maken. Het voorbeeld gaat over koekjesbakkerij Veldt waar de slag is gemaakt van een hiërarchisch gestuurde organisatie naar een inspirerend team van vakmensen. ‘Daar hebben lager opgeleide mensen de regie in de fabriek. De ondernemer heeft het organogram omgedraaid en de mensen van de werkvloer bovenaan de hark gezet. Zo gaf hij aan dat zijn eigen rol een bescheiden doch vasthoudende rol zou worden, gericht op het faciliteren en ondersteunen van het team.’

BRON: P&Oactueel | 28-nov 2012
___________________


>> Terug naar het overzicht
Bekijk hier onze laatste vacatures

Hermeion UPDATE

Vier keer per jaar verschijnt Hermeion UPDATE , de digitale nieuwsbrief van Hermeion. Via ons contactformulier kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren.

Lees oude artikelen in het UPDATE Archief .

Algemene Voorwaarden · Disclaimer
Privacy statement · 2015 © Hermeion

"