Contact Print pagina Favorieten
HOMEOVER ONSDIENSTENINSTRUMENTENKLANTENCONTACTNIEUWS
Image1
Vergrijzing ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk
De leeftijd van de ondernemers blijkt van negatieve invloed op de ontwikkeling van de omzet, werkgelegenheid en winst. Ook is er minder sprake van innovatie naarmate de leeftijd van de ondernemer toeneemt. Dit blijkt uit een aantal econometrische analyses, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia/EIM.

Bij de analyses is verder ook rekening gehouden met andere kenmerken van ondernemers en van het bedrijf. Het gaat hierbij om leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, sector en bedrijfsgrootte.

Daling omzet
De kans op toename van de omzet is kleiner naarmate de ondernemer ouder wordt. Ondernemers van middelbare leeftijd (45-55 jaar) hebben een kleinere kans op omzetgroei dan hun jongere collega-ondernemers. Voor de groep boven de 55 jaar is dit effect nog sterker. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de winst. Bij de omzet wordt bovendien niet alleen de kans op omzetgroei kleiner, oudere ondernemers hebben ook een grotere kans op een daling van de omzet. Verder blijkt dat de leeftijd van de ondernemer ook invloed heeft op de mate van innovativiteit, hoewel dit alleen geldt voor procesinnovaties en niet voor productinnovaties.

Variabelen
Overigens zijn naast de leeftijd van de ondernemer natuurlijk ook andere variabelen van invloed op de prestaties van bedrijven. Zo zijn de sector, de grootte en de leeftijd van het bedrijf veelal van (groot) belang zo laten de onderzoekers weten. Als het gaat om innovatie is bijvoorbeeld ook het opleidingsniveau van de ondernemer bepalend.


BRON: HRpraktijk | 18 september 2012
___________________


>> Terug naar het overzicht
Bekijk hier onze laatste vacatures

Hermeion UPDATE

Vier keer per jaar verschijnt Hermeion UPDATE , de digitale nieuwsbrief van Hermeion. Via ons contactformulier kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren.

Lees oude artikelen in het UPDATE Archief .

Algemene Voorwaarden · Disclaimer
Privacy statement · 2015 © Hermeion

"