Contact Print pagina Favorieten
HOMEOVER ONSDIENSTENINSTRUMENTENKLANTENCONTACTNIEUWS




Image1
Het verschil tussen leiders en managers
Het blijkt dat ontslagen en slecht presterende leiders telkens dezelfde tekortkomingen vertonen. In de eerste plaats ontberen slechte leiders energie en enthousiasme. Voorts vinden ze hun eigen ondermaatse prestaties acceptabel en beschikken ze niet over een duidelijke visie. Ze nemen daarenboven besluiten die door hun ondergeschikten worden gezien als niet in het belang van de organisatie. Deze leiders werken zelden samen en vermijden omgang met collega`s waardoor ze relevante klankborden missen. Daarnaast overtreden ze de regels en procedures die ze anderen opleggen en hebben ze een ingebakken weerzin tegen nieuwe ideeën en verandering. Hoewel elke leidinggevende fouten maakt, zal de slechte leider niet van zijn eigen fouten leren. Ten slotte ontberen ze interpersonele vaardigheden en zijn ze niet in staat anderen te ontwikkelen.

Maar wat moet een leider dan wel doen/hebben? En wat doet hij vooral niet?
 • Niet onderhandelen met stijfkoppen
  Goede leiders onderhandelen alleen met partijen die willen onderhandelen. Eenzijdige concessies leiden tot falen.
 • Ongeduld
  Goede leiders zijn geduldig en geven niet snel toe. Velen geven sowieso nooit toe.
 • Verlamming door consensus
  Wie teveel leunt op een visie, is nergens meer als die visie blijkt te falen.
 • Verkopen in plaats van kopen
  Leiders zijn echte kopers. Ze ‘kopen’ gedeelde belangen in plaats van conflicterende belangen te verkopen.

De verschillen
Een leider is vaak creatief en heeft altijd nieuwe ideeën voor een product of een bedrijf. Een manager brengt structuur aan in een organisatie en begeleidt mensen. Een leider is een ondernemer en geen manager. Een manager moet dingen kunnen, zoals organiseren, delegeren, coördineren en beheersen. Voor veel leiders is het dan ook lastig om de slag te maken van ondernemer naar (ook) manager. Ondernemers durven risico’s te nemen en weten dus ook dat ze onderuit kunnen gaan.

Managers zijn angsthazen. Ze hebben geleerd dat ze geen fouten mogen maken en de kosten moeten verlagen. De impuls tot vernieuwing komt doorgaans van de ondernemer. Een ondernemer heeft een visie en inspireert op basis van die visie. Hij grijpt in, niet alleen in zijn bedrijf, maar ook in zijn omgeving. Een manager kan zo’n rol nooit vervullen. Die houdt de boel aan de gang.

Goede ondernemer kan niet zonder manager
Veel ondernemers het erover eens dat als een bedrijf eenmaal personeel in dienst heeft, de ondernemer bijna niet zonder managers kan. Dat komt omdat het leiderschap van managers vaak een intern gericht leiderschap is. Hun taak is om ervoor te zorgen dat de organisatie en de processen goed in elkaar zitten en soepel samenwerken. Maar vooral ook dat de medewerkers worden aangestuurd. En juist daarin kunnen managers leiding geven en de lijnen uitzetten. En welk goedlopend bedrijf kan het zich veroorloven om dat te negeren. Dit moet de ondernemer, als hij er zelf niet aan toekomt, dan wel uit handen kunnen geven.

BRON: Businesscompleet
___________________


>> Terug naar het overzicht
Bekijk hier onze laatste vacatures

Hermeion UPDATE

Vier keer per jaar verschijnt Hermeion UPDATE , de digitale nieuwsbrief van Hermeion. Via ons contactformulier kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren.

Lees oude artikelen in het UPDATE Archief .

Algemene Voorwaarden · Disclaimer
Privacy statement · 2015 © Hermeion

"