Contact Print pagina Favorieten
HOMEOVER ONSDIENSTENINSTRUMENTENKLANTENCONTACTNIEUWS
Image1
Beroepscode moet identiteit P&O versterken
'De P&O-code schraagt de P&O’er in zijn functioneren en is een waarborg voor de identiteit en de onafhankelijkheid van het vak’. Dat zegt voorzitter Kees Blokland van de codecommissie van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP), die met de code het vak verder hoopt te professionaliseren.

NVP-voorzitter Wim Kooijman presenteert vandaag de P&O-code, opgeluisterd door de aanwezigheid van staatssecretaris Paul de Krom van SZW. De code bestaat uit een gedragscode en een beroepscode voor de P&O-professional. De code moet als ijkpunt gaan dienen voor de beroepsgroep, maar is ook van belang voor de identiteit van de vereniging zelf. Het HR-beroep is niet beschermd en het vak moet - in al zijn geledingen - zien te overleven in een krachtenveld waarin economie en management de boventoon lijken te voeren.

Oriëntatiepunt
Oud-NVP voorzitter Blokland kwam met zijn codecommissie tegemoet aan de door veel leden gevoelde behoefte om de beroepsgroep een oriëntatiepunt te geven. ‘Juist de NVP moet degene zijn die een code opstelt die ter ondersteuning van het vak kan dienen.’ De doelstellingen zijn divers: de code definieert niet alleen gedrag en competenties, maar moet bijvoorbeeld ook als basis dienen voor de opleidingen op alle niveaus.

De P&O-code vormt in de ogen van de vereniging een ‘samenhangend geheel van praktische en ethische principes, regels en opvattingen die de P&O professional moet hanteren om zijn werk goed te kunnen uitoefenen.’ De bedoeling is dat de code in het HR-werkveld en door stakeholders gebruikt wordt als richtlijn en toetssteen. Zo zouden niet alleen opleiders maar ook klanten aan de hand van de code moeten kunnen bepalen wat zij van P&O-professionals aan kennis, vaardigheden en ethiek kunnen verwachten.

Onafhankelijkheid
‘Van belang is ook dat de code de onafhankelijkheid van de HR-functies bevordert’ zegt Blokland. ‘P&O’ers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid naar het personeel van hun organisatie, maar moeten hun verantwoordelijkheden ook naar de managementkant goed kunnen beleggen. Juist de onafhankelijkheid is een waarborg voor de indentiteit en daarmee voor het goed functioneren van P&O’, zegt Blokland, en dat is volgens hem ook in het belang van het management.

Certificeren
HRM-hoofddocent Job Hoogendoorn promoveerde onlangs op zijn onderzoek ‘Kan Strategisch HRM (veel) beter?’ Een van zijn aanbevelingen is het certificeren van HR-professionals en HR-opleidingen. De code van de NVP kan gezien worden als een opstap naar een model voor certificering. Aan certificeren zitten zeker voordelen, zegt Blokland, ‘omdat je dan competenties veel scherper kan neerzetten. Maar er zijn ook wel wat haken en ogen aan. Het vak van P&O is immers nogal breed uitgewaaierd. Je zult dan bijvoorbeeld alle competenties en normeringen heel precies moeten gaan definiëren.’

Stevige eisen?
De codecommissie zegt de code bewust universeel te hebben gehouden om brede acceptatie mogelijk te maken. Kan een breed opgestelde code ook echt stevige eisen stellen aan de P&O-professional? Blokland: ‘Deze code maakt naar mijn gevoel echt heel duidelijk wat de verschillende competenties en normen in het vak moeten zijn, en die ook daadwerkelijk toepasbaar laten zijn.’ Aan de code is ook een klachtenregeling verbonden.

BRON: P&Oactueel | 29-jun 2012
___________________


>> Terug naar het overzicht
Bekijk hier onze laatste vacatures

Hermeion UPDATE

Vier keer per jaar verschijnt Hermeion UPDATE , de digitale nieuwsbrief van Hermeion. Via ons contactformulier kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren.

Lees oude artikelen in het UPDATE Archief .

Algemene Voorwaarden · Disclaimer
Privacy statement · 2015 © Hermeion

"