Contact Print pagina Favorieten
HOMEOVER ONSDIENSTEN OrganisatieontwikkelingLeiderschapsontwikkelingInterim managementManagement searchINSTRUMENTENKLANTENCONTACTNIEUWS
Operationeel planproces

Operationeel planproces

De visie en de lange termijn koers van de organisatie geven richting aan het operationeel planproces. Met behulp van dit planproces formuleert de organisatie jaarlijks doelstellingen, evalueert zij de voortgang en bepaalt zij na afloop van een jaar de doelstellingen voor het daaropvolgende jaar. Het operationeel planproces is een interactief proces, waarbij bottum ervaringen, informatie en ideeën samenkomen met top down verwachtingen. Waar nodig kan de koers tussentijds worden bijgesteld.

Planontwikkeling en doelformulering

Hermeion begeleidt het proces waarbij per bedrijfsonderdeel in de organisatie wordt vastgesteld welke bijdragen teams zullen leveren aan de geformuleerde koers. Welke doelen worden geformuleerd? Wat betekent dat voor te initiëren doelstellingen projecten en activiteiten? Welke planning wordt aangehouden? Hoe wordt de follow up van afspraken ingericht? Naast de begeleiding van planvorming op teamniveau ondersteunen wij het proces waarbij de doelstellingen op bedrijfsonderdeel en -teamniveau worden doorvertaald naar individuele doelstellingen en planningsafspraken: de HR- of beoordelingscyclus .>> terug naar visie en richting
Bekijk hier onze laatste vacatures

Algemene Voorwaarden · Disclaimer
Privacy statement · 2015 © Hermeion

"