Contact Print pagina Favorieten
HOMEOVER ONSDIENSTEN OrganisatieontwikkelingLeiderschapsontwikkelingInterim managementManagement searchINSTRUMENTENKLANTENCONTACTNIEUWS
visie en richting

Visie en richting

Middels een visie beantwoordt een team of organisatie de vraag, hoe zij zichzelf ziet in de wereld van morgen. Een visie biedt het kader voor keuzes en de richting waarin de organisatie wil ontwikkelen. Zij wordt gedeeld met en biedt de kaderstellingen aan iedereen die werkzaam is binnen het bedrijf. Zo geeft een visie dus richting aan te formuleren doelstellingen en hiermee de wijze waarop de organisatie gaat bijdragen aan het verloop van die toekomst. Van belang is dat de visie door de top van een organisatie wordt gedragen.

Proces van visievorming

Het formuleren van een visie kost tijd. Kennis van de markt wordt gecombineerd met ideeën van toeleveranciers, collega's en eigen observaties. Gedurende het proces wordt gelezen, nagedacht, gebroed en (veel) gediscussieerd. Hermeion begeleidt dit proces van begin tot eind en helpt u hiermee op weg naar de formulering van lange termijn doelstellingen voor uw organisatie.

Lees ook hoe wij u kunnen helpen bij het doorvertalen van de organisatievisie naar het operationeel planproces en de management of HR cyclus .

>> naar organisatieontwikkeling

Bekijk hier onze laatste vacatures
Model organisatieontwikkeling

Figuur: Culture follows structure follows strategy


Algemene Voorwaarden · Disclaimer
Privacy statement · 2015 © Hermeion

"