Contact Print pagina Favorieten
HOMEOVER ONSDIENSTEN OrganisatieontwikkelingLeiderschapsontwikkelingInterim managementManagement searchINSTRUMENTENKLANTENCONTACTNIEUWS
organisatieadvies

Inrichting en organisatie

Adequaat samenwerken vraagt om een goede organisatie-inrichting en afstemming. Zowel in de hiërarchische lijnen, als binnen afdelingen, tussen afdelingen en mensen onderling. Wat is logisch, wat doet goed aan de klanten, hoe optimaliseren we de organisatie en de samenwerking tussen medewerkers? Wat structureren en organiseren we wel en wat niet? Welke taken horen bij wie? Voor welke systemen en middelen kiezen we? Welke communicatiestructuur hanteren we?

Hermeion denkt en werkt mee om structuren en processen te laten aansluiten op de organisatiedoelstellingen. En waar nodig veranderingen door te voeren en te begeleiden. U kunt denken aan vragen die samenhangen met de volgende thema's:

  • Taken, verantwoordelijkheden en functies
  • In-, door- en uitstroom
  • Processen en organisatie
  • Rapportage en overlegstructuur
  • Systemen en middelen
  • Houding en gedrag
  • Leren en ontwikkelen


>> terug naar organisatieontwikkeling
Bekijk hier onze laatste vacatures

Stadia in ontwikkelenFiguur: 'recept' voor
organisatieontwikkeling

Algemene Voorwaarden · Disclaimer
Privacy statement · 2015 © Hermeion

"