Contact Print pagina Favorieten
HOMEOVER ONSDIENSTEN OrganisatieontwikkelingLeiderschapsontwikkelingInterim managementManagement searchINSTRUMENTENKLANTENCONTACTNIEUWS
Business Development Program

Hermeion Business Development Program

Meer dan 20 jaar trainings- en ontwikkelervaring is samengebracht in het Hermeion Business Development Program (HBDP). Het betreft een unieke organisatieontwikkelaanpak die alle facetten van resultaatgericht ontwikkelen combineert. Voor managementteams en directies die werkelijk aan de slag willen met fundamenteel ontwikkelen in relatie tot directe resultaten.

De uitgangspunten

Het programma is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Samenhang gedrag en omgeving
Het ontwikkelen van gedrag is aantoonbaar effectiever wanneer dit gebeurt in samenhang met de omgeving. Wanneer de omgeving niet mee ontwikkelt vervallen trainees al weer na enkele dagen terug in hun oude gedrag. In het HBDP wordt het ontwikkelen van gedrag daarom benaderd in samenhang met de organisatie (overlegstructuren, middelen, systemen etc).

Relevantie voor de eigen praktijk
De effectiviteit van een managementtraining wordt groter naarmate de relevantie voor de eigen werkpraktijk groter is. Tijdens het programma wordt daarom maximaal getraind met materiaal uit de eigen praktijk van de deelnemers.

Gerichte opbrengsten, vooraf gedefinieerd

In het HMBDP wordt een koppeling aangebracht tussen de doelstellingen van de organisatie, de te trainen vaardigheden en de opbrengsten van de training. Zo kan achteraf de waarde van de training op waarde worden beoordeeld.

Werkelijk willen
De effectiviteit van trainen neemt toe naarmate de deelnemers het belang ervan inzien. Deelnemers aan de HMDP onderschrijven daarom het belang van de training. Zij willen graag meedoen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Een trainer van Hermeion informeert, begeleidt en traint. Maar de trainer kan het niet alleen. Een goede training is een samenspel tussen tenminste de opdrachtgever, de deelnemers aan de training en de trainer. Alle partijen gezamenlijk, maar vooral de deelnemers aan de training zijn verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling. Dit vraagt een goede voorbereiding, frequent communiceren met alle betrokkenen en waar nodig tussentijds bijsturen.

Een voortdurend proces
De HBDP benaderen wij dus als een gezamenlijk proces van ontwikkelen, waarbij alle betrokkenen maximaal verantwoordelijk zijn voor de uitkomsten, te beoordelen aan de hand van vooraf geformuleerde, meetbare doelstellingen.

Meer weten over het programma?

Ben u geïnteresseerd geraakt en wilt u weten hoe het HBDP u kan helpen de resultaten van uw organisatie te ontwikkelen? Neem dan contact contact met ons op voor een persoonlijke afspraak.


>> terug naar leiderschapsontwikkeling

Bekijk hier onze laatste vacatures

Algemene Voorwaarden · Disclaimer
Privacy statement · 2015 © Hermeion

"